Pravilna Upotreba Makaza u Procesu Gruminga - vežbe -

kako razviti pravilnu upotrebu makaza


Dugotrajno stajanje pored gruming stola ili kade neprilagođene visine, ali i upotreba makaza koje vam nisu prilagođene mogu imati negativan uticaj na dužinu radnog vašeg radnog veka kao grumera.

Malo je grumera svesno činjenice da se u toku šišanja samo JEDNOG psa, na primer patuljaste pudle, koje u proseku traje oko 2 sata, napravi oko 10.800 pokreta palcem i šakom.

Ukoliko se šaka brzo umara kada koristite makaze, zbog umora postajemo sporiji, pa je za gruming potrebno više vremena. Dugoročno, ostaju posledice po zdravlje, ali i po vaš profesionalni ugled, jer klijenti zahtevaju samo najbolje za svoje ljubimce.

Kao posledica dugotrajne upotrebe neadekvatnih makaza može doći do okoštavanja karpalnog zgloba, potom zamaranja ruku, te bolova u ramenima i leđima, što je samo uvod u hronične upale i poremećaje držanja tela. Upotreba ovakvih makaza tako dovodi do pada vaših profesionalnih performansi, ali i vaše konkuretnosti.


Tehnika pravilne upotrebe makaza

Makaze se obično drže za rukohvat koji ima mesta za dva prsta - palac i domali prst. Pravilnom upotrebom makaza grumer obezbeđuje najveću moguću kontrolu tokom šišanja, bez koje nema dostizanja profesionalnog maksimuma. Sa druge strane, pravilnom upotrebom makaza smanjuje se ili potpuno isključuje uticaj tehnike, kako na finalnu sliku, tako i na zdravlje grumera. Obezbeđuje se i kontrola pokretnog sečiva uz pomoć palca i postiže stabilnost granične grane makaza, koja se pridržava ostatkom šake.

Na ovakvu ergometriju makaza utiče anatomija ljudske šake. Palac je jedini prst koji je tetivom direktno povezan za mišić ruke (dugi pregibač palca). Svi ostali prsti su preko tetiva koje polaze sa kostiju povezani na isti mišić - duboki pregibač prstiju.

Usled velikog broja pokreta tokom prosečnog, dvočasovnog gruminga i tokom 40 radnih sati nedeljno, najmanje opterećenje trpi palac, jer on koristi samo jedan, dok ostala četiri prsta koriste drugi mišić.

Vremenom mišić palca se može utrenirati tako da postane fleksibilan do te mere da ne ugrožava ostatak šake i tela. Statičan položaj ostatka šake omogućava potporu u radu sa makazama, pa se opterećenje šake, ramena i tela svodi na minimum ili potpuno isključuje.


Ućivajte uvežbavajući.


Saša Riess


Your Instructor


Sasha Riess
Sasha Riess

Course Curriculum


  Pravilna Upotreba Makaza u Procesu Gruminga - Vežbe
Available in days
days after you enroll

Get started now!