Evolucija, Ponašanje i Psihologija Pasa

Evolucija, Ponašanje i Psihologija Pasa

  Enroll in Course

Naziv predmeta: Psihologija, razvoj i trening pasa

Modul: Profesionalni grumer

Nivo studija: Osnovne

Status i vrsta predmeta: Obavezan, teorijsko-metodološki

Nastavnik/ci: Sasha Riess, Adam Mikloši

CILJ PREDMETA

Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja za razumevanje:

Nastanka psa kao vrste i mogućnosti da se ta informacije iskoriste u svrhu poboljšanja komunikacije sa psima, tokom procesa gruminga.

Fenomena uticaja karaktera na formiranje različitih rasa pasa koje danas poznajemo.

Mogućnosti da grumer utiče na ponašanje psa, tako da proces gruminga bude što manje stresan za psa.


Your Instructor


Sasha Riess
Sasha Riess

Get started now!